atyaristuyolar, at yaris tuyolar, at yarışı sonuçları, tjk at yarışı, tjk, at yarışı oyunları, altılı, ganyan, altılı ganyan, at oyunları, at yarışı tahminleri

Kocaeli at yarış tahmınleri Tarih: 31,12,2013

Anasayfa Genel 30 Aralık 2013 196 Okunma
Kocaeli at yarış tahmınleri Tarih: 31,12,2013

At yarış tahmınleri-tjk

1. AYAK: Düzenli idmanlanıu sürdüren DISTANT GREEN ilk şanslı isimdir. İyi hazırlanan MELEKOĞLU ve SPEAR ra¬kipleri olacaklardır. Sürekli artan formuyla CANBAZ üe YANLIŞ ANLAMA diğer şans verdiğim isimlerdir.
2. AYAK: İyi durumımu koruyan KİKKULİ ilk atun. Formda safkan GÖREME ve ANIL- BEY rakipleri olup GENÇTAY ile KOY- RAMERT diğer şanslılardır.
3. AYAK: Denk güçteki safkanlarm bir a- raya geldiği bu yanşta hepsinin yazılma¬sında fayda vardır.
4. AYAK: Formunu düzenli idmanlarıyla ko¬ruyan BOLKARKIZI bankom.
5. AYAK: Mükemmel pist görünümü devam eden ARBOND birinciliğe yakın görünü¬yor. Muhtemelen süratli gidecek yanşta sonlarda çok etkili gelen STOP STOP- PING ME rakibi olacaktır.
6. AYAK: İyi durumunu koruyan MY MO- ON FACE ük şanslı isimdir. Hazırlıklannda diri görünen COSMIC FEELINGS bu safka- mn ciddi rakibi olacaktır. Sürekli artan for¬muyla AYBENİZ bu safkanlarm ufak bir ha- tasmı affetmez. LADY KITTENS sürpriz.

           
           
           
           
         

1. AYAK: Kazandığı yanş sonrası durumu ile SPEAR şanslı ilk isim olacaktır. DISTANT GREEN ve MELEKOĞLU rakipleridir. YANLIŞ ANLAMA sürpriz.
2. AYAK: İzmir’den formda gelen GENÇ- TAY’a ilk şansı veriyorum. ANILBEY ve KİKKULİ rakipleridir. GÖREME Ue FA- RUKHAN sürpriz isimlerdir.
3. AYAK: İstikrarlı yarışları ve formu ile PRINCE EMİR günün bankosu olacaktır.
4. AYAK: Uygun küolu BOLKARKIZI ha- zurlıklannda da göz dolduruyor. AYGÖR ve son günlerde formunda önemü geliş¬meler gösteren HATUNSUYU rakipleridir. AL YETİŞ koşunun sürpriz ismidir.
5. AYAK: ARBOND formu üe şanslı gör¬düğüm ilk isimdir. My LIFE ve STOP STOPPING ME sert rakipleri olup GREEN BARON hata affetmez.
6. AYAK: İdman pistinde diri görünen AYBENİZ devam ettirdiği formu ile şansiı ilk safkaındır. İyi hazırleınan LADY KITTENS ve arka arkaya yaptığı galopulan tatminkar olan MY MOON FACE daha sonra şans verdiğim isimlerdir.

           
           
           
           
         

1. AYAK: Son yanşmı beğendiğim ME¬LEKOĞLU ve formda SPEAR eşit şans verdiğim isimler olup DISTANT GREEN rakipleridir. CANBAZ ve YANLIŞ ANLAMA sürpriz yapabilirler.
2. AYAK: Bu yanşa özenle hazırladığımız atımız KIKKULI’den birincilik bekliyorum.
3. AYAK: Etkili binicisiyle MUSUSİ, son koşusunu beğendiğim ALBİTAY ve uygım grubu bulan NEW YORKER öncelikle şans verdiğim isimlerdir. HA VE A NİCE FLIGHT ve PRINCE EMİR de ihmale gelmezler. 4JVYAK: Uyum sağladığı binicisi ve geli-şen formuyla SARIMAYBEN favorira. SO-KU ve OUEEN bu safkanın rakiplen ohıp BOLKARKIZI diğer şans verdiğim isimdir.
5. AYAK: İyi bir hazırlık devresi geçiren ARBOND en şansh isimdir MY LIFE ve BİSHAMON bu safkanın rakipleri olurlar. 6-AYAK: İstanbul’da ryi bir hazırlık devresi geçiren LADY KITTENS Ue formda AYBE¬NİZ mücadelesine MY MOON FACE de ka¬tılabilir. COSMIC FEELINGS ile DIVINE FLIERS sürpriz yapabüecek isimler.

           
           
           
           
         

l. AYAK: Formımu beğendiğim hafif kilolu YANLIŞ ANLAMA favorim. DISTANT GREEN iyi durumuyla rakibi olup SPEAR, CANBAZ ve ELBİ daha sonra şans verdi¬ğim isimlerdir.

2. AYAK: Bursa’da düzenli idmanlarla hazırlanan süratli tay KİKKULİ’yi günün banko ismi olarak öneriyorum.
3. AYAK: Birbirine denk güçteki safkanlarm
zorlu geçmeye aday yanşmı kapatmanızı öneriyorum.
4. AY AK: Özenle hazırlanan AYGÖK ve etkili binicisiyle SARIMAYBEN mücade¬lesine OUEEN ve SOKU da katılabilirler.
5. AYAK: İyi duruma gelen BISHAMON ve son koşusu başarılı olan ARBOND eşit şans verdiğim isimlerdir. İdeal mesafesinde MY LIFE rakipleri olup STOP STOPPING ME ve GREEN BARON da ihmale gelmezler.
6. AYAK: Bir süredir start almasa da İs¬tanbul’da iyi bir hazırlık devresi geçiren MY MOON FACE favorim. Etkili formtınu korumasıyla AYBENİZ bu safkamn rakibi olacaktır.

           
           
           
           
         

 

1. AYAK: Kazandığı yanşmdaki formunu koruyan SPEAR ilk şansh isimdir. İstik- rarh yarışlar koşan DISTANT GREEN sert rakibi olup KASABA BEYİ ve CAN¬BAZ diğer şansh isimlerdir.
2. AYAK: Kazandığı yanşlanndaki formu¬nu koruycin GÖREME, iyi durumdaki FARUKHAN ve ANILBEY_ öncelikle şans verdiğim safkanlardır. ERCÜMENT, GENÇTAY ve KİKKULİ ihmal edilmemesi gereken safkanlardır.
3. AYAK: Günün zorlu geçmeye aday bu yanşmda; NEW YORKER, REAL SVVING, MUSUSİ, ALBİTAY ve PRINCE EMİR a-
yırt edilmeden kuponlara yazılmalıdırlar.
4. AYAK: Son yanşı etkili olan OUEEN ile artan formuyla SOKU arasmdaki mücadeleye SARIMAYBEN de katılabilir.
5. AYAK: Bursa’dan çok iyi durumda gelen ARBOND yatkm olduğu mesafede benim bankomdur.
6. AYAK: İyi durumdaki COSMIC FEE- LINGS, son yanşlan başarılı AYBENİZ, iyi hazırlanan MY MOON FACE ve LADY KITTENS arasındaki mücadele birinciyi belirleyecektir.

           
           
           
           
         

1. AYAK: Son koşusunu tekrarlaması ha¬linde SPEAR yine kcizanabilir. MELEKOЬLU ve DISTANT GREEN rakipleri olup CANBAZ diğer şans verdiğim isimdir.
2. AYAK: Form durumunu beğendiğim ANILBEY’e ilk şansı veriyorum. KİKKULİ ve GÖREME bu tayın rakipleridir. ER¬CÜMENT üe GENÇTAY da ünale gel¬mezler.
3. AYAK: Mükemmel form durumıma sahip olein PRINCE EMİR’i günün banko isnü olarak öneriyorum.
4. AYAK: Günün zorlu geçmeye aday ya- nşında tüm safkanlara eşit şans vererek bu ayağı kapatıyorum.
5. AYAK: Sürekli formunu geliştiren AR¬BOND kazanmaya en yakın isimdir. Eksik koşması halinde AYDEMİRBEY ve MY UFE devreye girebilirler.
6. AYAK: Son haftalarda iyi bir form tutan AYBENİZ birinciliğin güçlü adayıdır. Seri stüe sahip olan LADY KITTENS bu saf- kanm rakibi olup kısa bir süredir start almasa da kalitesiyle MY MOON FACE de ihmal edilmemelidir.

           
           
           
           
         

 

1. AYAK: Düzenli idmanlannı sürdüren ELBI, formunu koruyan MELEKOĞLU, galobu tatminkar CANBAZ, SPEAR ve DIŞTAN GREEN sırasıyla şans verdiğim isimlerdir.
2. AYAK: Bu yanşa fit durumda girecek olan KİKKULİ ilk şanslı isimdir. Galobu tatminkar olan GÖREME rakibi olacaktır. Sü¬rekli artan formuyla ANILBEY, GENÇTAY ve KOYRAMERT diğfer şans verdiğim isimlerdir. »
3. AYAK: Etkili formuıiu koruyan ALBİTAY bankom.
4. AYAK: Denk güçteki safkanlarm bir araya geldiği bu yarışta
hepsinin yazılmasmda fayda vardır.
5. AYAK: Kusursuz formu devam eden ARBOND ilk şanslı isimdir.
Yanş galobunda diri görünen STOP STOPPING ME bu safkaran sert rakibi olacaktır. Sürekli artan formuyla MY LIFE de gözden uzak tutulmamalıdır.
6.AYAK: Mükemmel idman görünümüyle MY MOON FACE ka¬
zanmaya en yakm. isimdir. Yanş galobunda diri görünen AY- BENİZ rakibi olacaktır. Son günlerde formunda önemli geliş-meler olan LADY KİTTENS sürpriz yapabilir.
ALTILI GANYAN TAHMİNİM (4.1.3.2.5) (3.4.1.2.5) (2) (5.6.4.1.2.3.8.7) (2.7.8) (2.1.57)

1. AYAK: Formunu koruyan DISTANT GREEN bankom.
2. AYAK: Sağhklı pist gorunumu devam eaen K.OYRAMERT ilk şansh isimdir. Sürekli artan formuyla GÖREME bu safkarun ya¬kın rakibi olacetktır. Hazırlıkları süper olem KİKKULİ, gedobu tatminkar olan ANILBEY ve GENÇTAY diğer şanslılardır.
3. AYAK: Son günlerde formunda önemli gelişmeler olan HA VE A rnCE FLIGHT ilk şanslı isimdir. İyi durumvınu koruyan PRINCE EMİR rakibi olacaktır. Galobu olumlu olan REAL SVVING, NEW YORKER ve MUSUSİ da dikkate alınmalıdır.
4. AYAK: Muntazam idmanleırmı sürdüren SARIMAYBEN ilk şanslı isimdir. Sürekli artan formuyla BOLKARKIZI rakibi ola¬caktır. Hazırlıkları süper olan QUEEN ile SOKU da gözden uzak tutulmaması gereken isimlerdir.
5. AYAK: Etkili formuyla STOP STOPPING ME ilk atım. GREEN BARON, BİSHAMON ve ARBOND rakipleri olacaklardır.
6. AYAK: İyi hazırlanan MY MOON FACE ve DIVINE FLEIRS eşit şanstalar. AYBENİZ, LADY KİTTENS ve COSMIC FEELLINGS diğer şanslı isimlerdir.
ALTILI GANYAN TAHMİNİM (5) (5.4.3.1.2) (4.6.7.1.5) (4.6.2.1) (7.4.1.2) (2.4.1.7.5)

 

Tahminci adı 1.ayak 2.ayak 3.ayak 4.ayak 5.ayak 6.ayak Tutar
SONUÇ
atyaristuyolar.com (Misli Altılı) 5-2-8 1 4-1 8-7 2-8-4 1
atyaristuyolar.com (Küçük Altılı) 5-2-8 1-4-2 4-1 8-7 2-8-4 1-2
atyaristuyolar.com (Normal Altılı) 5-2-8 1-4-2-6 4-1 8-7-6 2-8-4 1-2
atyaristuyolar.com (Geniş Altılı) 5-2-8 1-4-2-6 4-1-6-2 8-7-6 2-8-4-7 1-2-5
atyaristuyolar.com (Sürpriz Altılı) 5-2-3-1 1-4-5 4-1-7 8-7-4-1 2-8-6 1-2-3
Bombacı 2-5 6-1-2 4-5-6 7-8 6-2-8 9-2
Tüyoman 5-2-1 1-4 6-1-2 8-6-7 2-5 1-2-6
Erdem YURDANUR 7-5-8 1-2 1-2-3 7-8-6-2 6-2 5-1-2
Tarkan ONAR 2-5 6-1-2 6-1-4-2 7-2 2-5-4 1-2
Ali Rıza UYSAL 1-2-5 2-1-3-5 6-1 7-8-6 8-7-2 1-2-5
Murat BAŞER 1-2 1-2-4 2-1-6 7-8 2-5-8-7 5-1
Bekir GÜR 5-7-2 1-2-6-5 4-1 7-8-6 2-1-7 1-2-5
Koray BİÇAK 5-8 2-1-4 4-5-6 4-8 2-6-8-4 1-2
Serdar KINAY 8-1-2 1-2-5 6-5 7-2-8-4 2-1-7 5-1-2
BİLGİSAYAR DERECE 1-3-8-5 1-4-5-6 7-1-4-5 4-8-1-6 6-4-8-2 5-3-4-8
BİLGİSAYAR PUAN 5-3-1-2 4-6-2-8 4-1-5-6 8-1-6-4 4-8-2-5 2-1-5-6
TJK trans Kocaeli at yarış tahmınleri Tarih: 31,12,2013
TJK trans Kocaeli at yarış tahmınleri Tarih: 31,12,2013
atyaristuyolar.com 5-2-8-3 1-4-2-6 4-1-6-2 8-7-6-4 2-8-4-7 1-2-5-3
Tarkan Onar 2-5-8-7 6-1-2-3 6-1-4-2 7-2-6-8 2-5-4-3 1-2-6-5
Erdem Yurdanur 7-5-8-6 1-2-4-5 1-2-3-4 7-8-6-2 6-2-8-7 5-1-2-6
Serdar Kınay 8-1-2-3 1-2-5-6 6-5-4-3 7-2-8-4 2-1-7-8 5-1-2-4
Ali Rıza Uysal 1-2-5-8 2-1-3-5 6-1-3-2 7-8-6-1 8-7-2-3 1-2-5-7
Murat Başer 1-2-3-5 1-2-4-5 2-1-6-4 7-8-6-3 2-5-8-7 5-1-2-3
Bekir Gür 5-7-2-1 1-2-6-5 4-1-2-7 7-8-6-5 2-1-7-4 1-2-5-6
Uğur Taşcı 2-3-5-8 1-2-5-6 7-4-1-2 8-6-7-4 4-2-7-8 9-2-6-7
Zafer Yeşil 2-5-8-6 6-2-1-3 6-1-3-2 8-6-3-2 2-4-8-3 5-1-3-4
Fatih Bulut 1-2-5-8 1-4-5-2 1-2-3-4 7-2-8-4 2-5-3-7 2-1-3-5
Koray Biçak 5-8-3-2 2-1-4-5 4-5-6-1 4-8-6-7 2-6-8-4 1-2-9-7
Bülten Ortalaması 5-2-8-1 1-2-6-4 4-1-2-5 7-8-6-4 2-8-4-7 1-2-5-6
Özgür İnce 5-3-8-2 1-5-2-6 6-4-1-2 6-7-8-2 7-8-2-5 5-1-2-7
İlkay Coşkun 8-2-5-1 4-5-1-2 1-2-6-4 8-2-6-7 2-5-3-8 2-1-6-9
Onur Girit 5-2-7-1 1-2-5-4 2-1-4-6 7-8-6-2 8-7-2-6 1-2-3-5
İbrahim Doğan 2-1-5-8 2-4-1-3 4-1-6-2 6-7-8-2 2-7-8-4 1-3-9-2
Mehmet Al 5-2-1-3 2-4-1-5 6-4-2-1 7-3-4-8 8-2-4-6 1-5-2-7
Nejat Özkumur 5-8-1-2 1-4-2-7 1-6-4-2 8-3-2-7 8-7-2-3 5-2-1-9
Özgür Doğan 1-2-5-8 2-1-5-4 2-1-7-4 7-6-8-2 2-8-1-7 1-2-5-6
Meriç Sim 2-5-7-8 1-2-4-6 1-2-3-4 8-7-4-6 2-7-8-3 2-1-5-9
Ahmet Uzan 2-5-1-7 2-1-5-7 4-1-2-7 7-8-6-1 7-8-2-5 1-6-9-2
Mehmet Yüce 5-2-8-6 1-3-4-2 2-1-5-6 7-8-6-5 7-8-2-1 2-3-7-1
Arif Ersin 5-3-2-4 4-1-3-2 1-3-5-2 6-8-7-3 2-8-4-7 1-2-6-5
Emrah Akdağ 8-5-1-2 1-5-4-2 2-3-5-1 7-2-8-4 2-3-5-8 6-2-1-4
Hikmet Coşkun 5-2-6-8 5-1-6-2 1-3-4-2 2-6-7-8 8-4-2-6 1-7-2-5
Eski Sakarya 2-5-8-1 1-4-2-5 4-2-7-1 7-6-4-8 2-8-4-7 2-1-5-3
Hakimiyet 5-2-1-8 2-1-4-5 2-4-1-7 6-7-4-8 8-7-2-4 1-2-5-3
Telgraf 5-8-2-1 1-4-2-5 4-7-2-1 7-4-6-8 2-4-8-7 5-1-2-3
Esk.İstikbal 2-5-1-8 1-4-5-2 4-2-1-7 7-6-8-4 2-8-7-4 2-5-1-3
Tr.Türksesi 5-2-8-1 2-1-5-4 2-4-7-1 6-7-8-4 8-2-7-4 1-5-2-3
Haber Bursa 8-5-2-1 4-1-2-5 7-4-2-6 4-7-6-8 4-2-8-7 5-2-1-3

Bir önceki yazımız olan Kocaeli Vali Koşusu`nu KORALAY kazandı başlıklı makalemizde %TJK% hakkında bilgiler verilmektedir.

“Kocaeli at yarış tahmınleri Tarih: 31,12,2013” için 1 cevap

  1. seo plugin diyor ki:

    Hello Web Admin, I noticed that your On-Page SEO is is missing a few factors, for one you do not use all three H tags in your post, also I notice that you are not using bold or italics properly in your SEO optimization. On-Page SEO means more now than ever since the new Google update: Panda. No longer are backlinks and simply pinging or sending out a RSS feed the key to getting Google PageRank or Alexa Rankings, You now NEED On-Page SEO. So what is good On-Page SEO?First your keyword must appear in the title.Then it must appear in the URL.You have to optimize your keyword and make sure that it has a nice keyword density of 3-5% in your article with relevant LSI (Latent Semantic Indexing). Then you should spread all H1,H2,H3 tags in your article.Your Keyword should appear in your first paragraph and in the last sentence of the page. You should have relevant usage of Bold and italics of your keyword.There should be one internal link to a page on your blog and you should have one image with an alt tag that has your keyword….wait there’s even more Now what if i told you there was a simple WordPress plugin that does all the On-Page SEO, and automatically for you? That’s right AUTOMATICALLY, just watch this 4minute video for more information at.

Bir Cevap Yazın

Your SEO optimized title sesli chat sesli sohbet sesli chat TJK at yarış tahmınleri ----- ADMİN ÖMÜR Altılı tahmini sizlere vermeye devam ederken tüm at yarış severlerin şunu bilmesini isterim.Ben yıllardır at yarışı severi olarak vede oyuncusu olarak oynamaktayım.Fakat nedense şansızlıhım devamlı çok at yadığım ayaklardan yatmaktayım.Altılı kuponlarıma bakarsanız göreceksiniz.Bir gün karar verdım kendi kendime söyledimki mademki benim şansım yok neden bu teklerimi altılı oynayan diğer oyuncular faydalanmasınki ve karar verdim atyaristuyolar.com tahmin sitesini actım sizlere altılı teklerimi paylaşmaya karar verdim.Şunu soylemeden gecmek istemiyorum verdiğim tekler hergün oturacak diye bişey olması mümkün deyıldır fakat haftanın en az 3 ve 4 günleri teklerim oturmaktadır bundan sizlerin yararlanmasını beklıyorum.Şansınız bol bahtınız acık olsun..